• Capstone

  Capstone on innovatiivinen oppimisympäristö opiskelijalle ja ratkaisu asiakkaalle

  Capstonessa pyritään kehittämään ja uudistamaan koulutusta vastaamaan paremmin alan tarpeita CDIO:n vision kautta. Tiivis tutkimuksen ja käytännön yhdistäminen Capstonen kautta innovaatiopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen kehittää opiskelijoiden valmiuksia todellisiin työtilanteisiin sekä valmistaa tätä kautta entistä osaavampia tulevaisuuden työntekijöitä.

  Capstone-innovaatioprojektin ensisijaisena tehtävänä on tuottaa prototyyppi yrityksen tarvitsemasta tuotteesta tai palvelusta tai potentiaalinen ratkaisu ratkaisemattomaan ongelmaan. Capstone herätteleekin yrityksiä kokeilemaan rohkeasti uusia näkökulmia, testaamaan käyttäjälähtöisesti uusia ideoita ja osallistamaan potentiaaliset asiakkaat mukaan suunnitteluprosessiin. Onnistuminen vaatii myös epäonnistumisia!

  Monialainen ja monikansallinen n. 7 hengen opiskelijatiimi tuo ratkaisuihin ja ideoihin aidosti uuden näkökulman ja antaa hyvän lähtökohdan uusien tuotteiden tai palveluiden syntyyn. Capstonen avulla kehitetään yrityksiä ja tuotetaan tulevaisuuden ammattilaisia.

  CDIO_logo_vektoroitu

  CDIO on innovatiivinen, koulutuksellinen viitekehys uuden sukupolven insinööreille.

  CDIO on Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa (MIT) 1990-luvun lopussa kehitetty konsepti, joka suunniteltiin kehittämään insinöörikoulutusta vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia.

  Kansainväliseksi kehittämisverkostoksi kasvanut CDIO (Conceiving ‒ Designing ‒ Implementing ‒ Operating) yhdistää insinöörikoulutuksessa teorian ja käytännön, mahdollistaen opiskelijoille työelämää vastaavan oppimistilanteen sekä yrityksille tarpeellisten järjestelmien ja tuotteiden suunnittelun.

  Turun ammattikorkeakoulu on liittynyt CDIO-verkostoon 2007, ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna. Nykyään verkostoon kuuluu kahdeksan suomalaista ja maailmanlaajuisesti yli 90 korkeakoulua. Turun ammattikorkeakoulussa CDIO-konseptia toteutetaan innovaatiopedagogiikan kautta ja malli on viety myös muuhun kuin insinöörikoulutukseen.

   

  Esimerkkejä yhteistyökumppaneistamme

   

  UP