• Projektit

  Testitilat sääkammioiden kanssa. Laitteiden kestävyys vaatii runsaasti testejä eri ympäristöissä. Pienillä yrityksillä ei ole mahdollisuutta saada omia testikammioita ja tarjoamme helppoja tapoja testata tuotteitaan.   PROJEKTIN TAVOITTEET:  Järjestää uusien testikammioiden kokoonpano elektroniikkalaboratoriossa  Uuden… Lue lisää ››

  VIULUNSOITON OPETTELUA SOVELLUKSELLA  Ohjelmisto, joka muuntaa tuodut MIDI-tiedostot Guitarheron kaltaiseen, eli virtuaaliseen aikajanaan, joka liittää painettavat nuotit merkkijonoihin. Tämä palvelee paljon intuitiivisempaa lähestymistapaa nuotiston lukemiseen kuin perinteinen tapa.  TARVITUT TAIDOT:  Ymmärrys siitä, miten MIDI ja operatiiviset järjestelmät voidaan muuntaa toiminnalliseksi… Lue lisää ››

  LISÄTTY TODELLISUUS (AR) ELÄVÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ  Järjestä yhteisiä kehityskokouksia saadaksesi tuoreita AR-ideoita nuorilta. Näitä ideoita kehitetään AR-maailmaan, joka toimii oppimisympäristönä. Hackhathons ja GameJam -tapahtumat toteuttavat nämä ajatukset AR-kohteisiin. Kaupunki toimii oppimisympäristönä, kun AR-objektit on… Lue lisää ››

  VIRTUAALINEN ENERGIALABORATORIO  Tämä pilotti luo Virtual Energy lab -alustan, jossa yritykset pystyvät demonstroimaan heidän lämmitys,- jäähdytys- tai ilmanvaihtotuotteita (maalämpö tai aurinkovoimalla toimivat järjestelmät jne.) virtuaaliympäristössä. VR-alusta antaa asiakkaille tai opiskelijoille mahdollisuuden vertailla ja tutkia tuotteita helposti. 

  Eläinten hyvinvointiin keskittyvä start-up haluaa tarjota asiakkailleen uuden E-vitamiinipohjaisen tuotteen. Uusi tuote toimii rasvaliukoisena antioksidanttina ja lievittää esim. eläinsolujen vaurioitumista. Tuotteen sisältö on luonnollisten E vitameerien seos, sisältäen erilaisia tokoferoleja ja tokotrienoleja.  PROJEKTIN TAVOITTEET:  Kartoittaa markkinatilannetta olemassa olevien tuotekuvausten ja markkinointimateriaalien avulla … Lue lisää ››

  ENERGINEN TYÖELÄMÄ PUETTAVAN TEKNOLOGIAN AVULLA  Iloiset, terveet ja energiset ihmiset ovat keskeisiä asioita onnistuneelle ja kestävälle liiketoiminnalle. Tämä ajattelutapa on meille loppukäyttäjän palveluiden kulmakivi ja visiomme energiatehokkaaseen työtilaan, jota jatkuvasti kehittämme ja parantelemme.  Tässä projektissa… Lue lisää ››

  Pelissä ollaan Pohjoismaiden ja Baltian ympäristössä ja se käyttää todellisia työelämän tilanteita simuloidakseen eroja ja yhtäläisyyksiä yrityskulttuurissa. Oppimisprosessi perustuu ongelmapohjaisiin oppimismenetelmiin. Peli tulee olemaan osa virtuaalisen kielen oppimisportaalia ja siksi se on web-pohjainen.  PROJEKTIN TAVOITTEET:  Ruotsin kielen oppiminen hyvin  Pohjoismaiden ja Baltian liiketoimintaympäristöjen kulttuuritietoisuuden… Lue lisää ››

  INTERAKTIIVINEN TAIDETEOS SHIFT BUSINESS FESTIVAALEILLE  Projektiryhmä suunnittelee ja toimittaa interaktiivisen taideteoksen, joka esitellään ensimmäisenä SHIFT Business Festivaalilla 22.-23.5.2018, noin 4000 kävijälle. Teoksen keskeisen ajatuksen tulisi lisätä tietoisuutta trendistä, ilmiöstä tai ongelmasta, joka ihmiskunnalla on edessä, sekä yhdistää… Lue lisää ››

  SHIFT BUSINESS FESTIVAL MOBIILIKOKEMUS  Haluamme sinun hulluimmat ideasi. Mitä kaikkea SHIFT 2018 -sovellus voisi sisältää? Mitä sovellus kykenee tekemään – mitä se mahdollistaisi – ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen jälkeen? Mitä me voimme järjestäjinä tehdä sovelluksella – viestintää ja ehkä jopa käyttäytymistietojen keräämistä, joita… Lue lisää ››

  SATEL OSPF:N ANALYSOINTI OSPF – reititysprotokollan käyttäytymisen analysointi moniteknisen viestintäjärjestelmän sähkönjakelujärjestelmässä. PROJEKTIN TAVOITTEET: Jakeluautomaatiojärjestelmä sisältää viestintäjärjestelmän, jonka selkäranka on toteutettu lisensoiduilla ja lisensioimattomilla mikroaaltojärjestelmillä sekä kuituyhteyksillä. Tarkoituksena on analysoida selkärangan käyttäytymistä ja antaa suosituksia OSPF-reititysprotokollan (Open Shortest Path First) parametrisoinnille ja sen optimoinnille vakauden ja vikasietoisuuden takaamiseksi.

  SATEL, TEHTÄVÄNÄ KRIITTISET YHTEYDET Varmista, että SATEL-ratkaisu on tarpeeksi hyvin suojattu ja selvitä sen mahdolliset heikot kohdat. HANKKEEN TAVOITTEET: Tarkistaa ja kerätä tarvitut standardit ja vaatimukset tulevaisuuden tietoverkkoturvallisuudelle Yritä kaapata ja häiritä ilmassa siirrettäviä tietoja Yritä murtautua Satel Satellariin.

  SATEL TIETOTURVA-AUDITOINTI  Tietoturva-auditointi moni-teknologiselle viestintäjärjestelmälle sähkönjakelujärjestelmässä.  Jakeluautomaatiojärjestelmä koostuu viestintäjärjestelmästä, joka on toteutettu mikroaaltotekniikan, kapeakaistaisen radiomodeemiteknologian sekä kuituliitäntöjen avulla.  PROJEKTIN TAVOITTEET:  Tietoturva-auditointi, jossa analysoidaan viestintäjärjestelmän tilannetta ja tarjotaan suosituksia tietoturvaominaisuuksien parantamiseksi. 

  PROSESSIEN AUTOMATISOINTI ROBOTEILLA (RPA) JA TEKOÄLY (AI)  Staria on kehittänyt ohjelmistotietokoneita (RPA) automatisoimaan rutiinitoimintoja ja manuaalisia tehtäviä esim. matkakulujen hallinta, ostoslaskut ja verolaskelmat. Tämä hanke etsii uusia visioita RPA:lle ja tekoälylle.   Miten kognitiivinen… Lue lisää ››

  KEVYT MURSKATTU ADSORBENTTI TEOLLISEKSI ADSORBENTIKSI  Renotechin tutkimus- ja kehitystoiminta on kehittänyt lupaavaa, kevyttä ja uusiutuvaa tuotetta, joka perustuu teolliseen tuhkaan. Tuotteella on matala tiheys ja korkea huokoisuus.  Tuotteen potentiaali adsorbentiksi erityisesti ravinteille ja metalleille olisi testattava.   PROJETKIN TAVOITTEET:  Määritä… Lue lisää ››

  Luonnon mineraaliresurssit ovat vähenemässä. Uusia tuotteita tarvitaan. Renotechin tutkimus- ja kehitystoiminta on kehittänyt lähes markkinoille valmiin kevyen sora-tuotteen. Seuraava askel on markkinoille tulo eri tiheysasteisilla tuotelinjoilla:  500 – 800 kg/m3, 800 – 1000 kg/m3, 1000… Lue lisää ››

  LIKAINEN MUOVIJÄTE – KERÄÄMINEN JA KIERRÄTYS  Tämän projektin tarkoituksena on kehittää ja suunnitella taloudellisia ja tehokkaita keräämis- ja kierrätysjärjestelmiä, joista muovijätteen tuottajat ja käyttäjät löytäisivät hyötyjä.  PROJEKTIN TAVOITTEET:  – Tehdä SWOT-analyysi  – Luoda tuottajille ja kerääjille sovellus  – Kehittää uusi liikeidea  – Tuoda tuoreita… Lue lisää ››

  NÄKEMYS:  Haluamme siirtää instrumenttiemme näyttelytilan ja harjoittelulaboratoriot virtuaalimaailmaan  mahdollistaaksemme instrumenttipohjan paremman esittelyn, visualisoida näytteen työnkulun ja  tarjota koulutusta suuremmalle yleisölle.   PROJEKTIN TAVOITTEET:  Virtuaalitodellisuuslaboratorio eri diagnostisille työnkulun rakenteille. Virtuaalinen rakennus, jossa olisi  useita laboratoriotiloja, esim. ”vastasyntyneiden… Lue lisää ››

  UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ NESTLÉ:llä  Projektin jäsenet suunnittelevat erilaisia ratkaisuja uusiutuviin energialähteisiin (esim. aurinkoenergia, tuuliturbiini, vesivoimala, biojätteen hyödyntäminen). Projektiryhmän tulee tutkia pääomakustannuksia, käyttökustannuksia, takaisinmaksuaikaa ja tehtaalle asetettua yleistä voittoa tai etua. Lisäksi projektiryhmän on… Lue lisää ››

  AMMATILLINEN TYÖHYVINVOINTI  Suomen laivastolla on kolme Suomen sotilaalliseen puolustukseen liittyvää lakisääteistä tehtävää: aluevesiemme valvonta, alueellisten loukkausten estäminen ja mereltä tulevan hyökkäyksen estäminen sekä meriyhteyksien suojelu. Suomen laivasto valvoo Suomen aluevesiä 24/7/365.  Erityisenä työnantajana Suomen merivoimat vastaa suuresti myös… Lue lisää ››

  PALVELUJEN PARANTAMINEN RISTEILIJÖILLÄ TEKNOLOGIAA HYÖDYNTÄEN  Projekti haastaa osallistujat kehittämään ideoita ja parantamaan risteilyalusten palveluja teknologiaa hyödyntäen.  Projekti tulisi toteuttaa sellaisissa ryhmissä, joissa on ihmisiä eri aloilta. Esimerkiksi tietotekniikan, elintarviketeollisuuden, myynnin,… Lue lisää ››

  RISTEILIJÄT JA VISIONÄÄRINEN JÄTTEIDENHALLINAN IDEOINTI  Hanke haastaa osallistujat ehdottamaan luovia jätehuoltoratkaisuja ja innovatiivisia ideoita energian ja jätteiden vähentämiseen, kierrätykseen ja palauttamiseen. 

  Henkilökohtainen IoT data terveydenhoidossa  Projektin tavoitteena on tutkia ja toteuttaa integrointi puettavien hyvinvointia seuraavien laitteiden ja potilastietojärjestelmien välillä. Toinen tavoite on tuottaa toimintoja, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat seurata tietoja. Esimerkiksi iäkkäältä potilaalta saatuja… Lue lisää ››

  SIRO Global  SIRO on lääkäreille suunnattu verkkopohjainen terveysrekisteri. SIRO:lla lääkärit saavat tietojärjestelmän käyttöönsä vaikka vain tabletilla, suurien investointien sijaan. SIRO tarjoaa myös videoyhteyden potilaan ja lääkärin välille, tehden etälääkärikäynnistä mahdollista. SIRO on valmis tuote, mutta… Lue lisää ››

  KAKUN RAKENTAJA  PROJEKTIN TAVOITTEET:  Uusi tapa tilata kakkuja. Web-pohjaisella ohjelmalla asiakas voi helposti luoda ihanteelliseen kakun jokaiseen tilaisuuteen. Esimerkiksi kakun tyyli ja väri voidaan valita yksilöllisesti. Lopuksi ohjelmisto näyttää… Lue lisää ››

  Muinaisten voimien keskukset  Lumoavia tarinoita ja legendoja  Kiehtovia tarinoita  Kuuntele, tarkkaile, opi  Turn the lights on!    lightson.humak.fi  capstonelightson.blogspot.fi 

  Puhdastilatekniikan markkinatutkimus:  Puhdastilateknologian markkinaosuus nyt ja seuraavien kolmen vuoden aikana Euroopan maissa.  Erityisen näkyvän valon aallonpituuden vaikutus mikrobeihin:  Kokeellinen suunnittelu, laboratorio testaus ja dokumentaatio. 

  SOVELLUS TIETOJEN HALLINTAAN TEKNISELLE TUELLE  Uusi sovellus teknisen tuen tietojen keräämiseen, lajitteluun ja analysointiin.  Etsimme työkalua, jolla voimme auttaa teknisen tuen tiimiä järjestämään asiakkailta saamiamme tietoja, jotta ne eivät jää sähköpostiin jumiin. Uusi työkalu… Lue lisää ››

  LANGATON IoT LoRa:lla  PROJEKTIN TAVOITTEET:  Löytää soveltuvuuksia langattomalle IoT-laitteelle  Tutkia kaupallisia mahdollisuuksia  Tutkia LoRa-laitteita ja niiden ”gateway”-tekniikkaa ja sen mahdollisuuksia  Rakentaa LoRa-järjestelmä ja mitata sen suorituskykyä eri tavoin  Analysoida kerättyä dataa 

  YRITYKSEN HALLINNON DIGITALISOINTI  Renotech Oy kehittää, valmistaa, markkinoi ja tuo markkinoille innovatiivisia palo- ja äänieristys tuotteita ja muita rakennusalan tuotteita. Hankkeen tavoitteena on optimoida Renotech Oy:n verkkosivusto, kun sitä etsitään hakukoneilla, eli… Lue lisää ››

  ASIAKASKOKEMUS KORVAUSKÄSITTELYSSÄ MAAILMANLUOKAN PALVELULLA  Haastamme teidät luomaan uuden digitaalisen järjestelmän tai parannuksia olemassa olevaan, jotta saataisiin aikaan ”vau-ilmiö” IF:in korvauskäsittelyn asiakkaissa.  PROJEKTIN TAVOITTEET:  Tarkkailla vaatimusprosesseja toimimalla ”aave-asiakkaana”, jotta näemme asiakkaan näkökulman, samalla… Lue lisää ››

  GIS-POHJAINEN JÄRJESTELMÄ NORDIC HEALTH LIVING LAB:lle (NHLL)  Auta meitä luomaan ”vihreämpi” versio kartoista, joita käytämme päivittäin!  PROJEKTIN TAVOITTEET:  Käyttäjä voi lisätä merkkinsä NHLL karttaan (verkkosivu) ja tietokantaan tai muokata/poistaa sen  Käyttäjän… Lue lisää ››

  FIDERA FLOW – YLLÄPITÄÄ TOIMINTAASI SUJUVASTI!  Projektin perimmäisenä tavoitteena on määritellä, testata ja toteuttaa täysin automatisoitu analyysi- ja/tai turvajärjestelmä asiakkaan päivittäisten toimintojen tehostamiseksi tai turvaamiseksi. Loppuasiakas ja liiketoiminta-alue otetaan… Lue lisää ››

  ExMan-3D on Simsin kaltainen peli, joka on suunnattu pääasiassa elintarviketeollisuudelle ja joka tulee löytymään kaikista koulutuslaitoksista (yliopistot, kulinaariset koulut ja hotellien hallinointi jne.), mutta myös hotellien virkistys- ja ravitsemusalalla (HORECA), joka tarjoaa ruokapalveluyksiköiden operatiivisia… Lue lisää ››

  EMOTIONAALISUUTTA HAVAINNOIVA TEKNOLOGIA  Tavoitteena on rakentaa Arduino-pohjainen prototyyppi, joka kykenee mittaamaan ihon johtavuutta ja lämpötilaa sekä muita parametrejä.  PROJEKTIN TAVOITEET:  Tavoitteena on tunnistaa ihmisen henkinen tila mittausten perusteella  Tarvittavat… Lue lisää ››

  METALLIN 3D TULOSTAMINEN – JALANSIJAN SAAMINEN SUOMEN TEOLLISUUDESSA  Lisäävä valmistustapa (= 3D tulostaminen) on tullut tunnustetuksi valmistustavaksi vaativille toimialoille ja tuotteille. Tulostusta voidaan nykyään käyttää sellaisten osien valmistamiseen, joita ei ollut… Lue lisää ››

  Renotech Oy:llä on laaja tietotaito materiaaliteknologiassa. Yritys tekee tutkimuksia ja tuotekehitykseen suuntautuvaa kehittämistoimintaa.   Renotech Oy:llä on valmis verkko loppukäyttäjille.  Tässä projektissa luodaan uudenlainen sisäänrakennettu toimitusketjun hallinta tuhkalle ja maaperälle. Pääpaino on mobiililaitteille… Lue lisää ››

  MODERNI & INTUITIIVINEN MOBIILISOVELLUS JOUKKOUTTAMISEEN KARTALLA  Harava on interaktiivinen karttapohjainen älykkään suunnittelun työkalu. Sen avulla organisaatiot voivat tehdä jäsenneltyjä tutkimuksia paikkatietojen avulla laajemman perspektiivin saamiseksi päätöksentekoon. Harava on käytössä laajalti… Lue lisää ››

  GSP® on korkean suoritustehon eräanalysaattori, joka on tarkoitettu kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen mittaukseen.  Tämän projektin tavoitteena on valita ja näyttää ”whitelisting” tietoturvaratkaisu, jota voidaan käyttää GSP®-mittauslaitteen Windows 10 IoT Enterprise -pohjaisessa ohjaustietokoneessa. ”Whitelisting” sopii… Lue lisää ››

  Kehittynyt aktiivinen melunhallintajärjestelmä  Tämän projektin tarkoituksena on syventää tietämystä ja mahdollisuuksia kaiuttimien käytöstä melunhallintajärjestelmänä veneissä. Tämän seurauksena järjestelmän vaatimukset ja liiketoimintaratkaisujen tulee olla saatavilla.  Erityistä huomiota on kiinnitettävä useisiin melunlähteisiin ja… Lue lisää ››

  BASALTTIIN POHJAUTUVAT TUOTTEET – MARKKINOIDEN POTENTIAALI JA MARKKINOINTISUUNNITELMA  Basaltti on eräänlainen magmakivi, joka muodostuu kun laava jäähtyy nopeasti maanpinnalla. Se on yleisin kivilaji maapallon kuoressa. Basalttikiven ominaisuudet vaihtelevat laavan lähteestä, jäähtymisnopeudesta ja altistumiselta… Lue lisää ››

  PROJEKTIN ESITTELY  Tutkia ja oppia olemassa olevista BMS (Battery Management System) -ratkaisuista  Innovoida uusi laitteisto- ja ohjelmistoratkaisu sekä ominaisuuksia BMS:ään  Kehittää modulaarinen BMS, joka mahdollistaa halutun kokoisen akun  Mahdollisesti rakentaa prototyyppi valituista… Lue lisää ››

  Uuden ajan digi-huolenpitoa. Suomalainen, kansainvälinen yritys, joka tekee tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita ja toimii digitaalisten palvelujen tarjoajana.   Projektin tavoitteet olivat:  Terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen  Käyttäjätestaus/asiakkaan validointi  Tuotteen prototyyppi/Digitaalisen ratkaisun pilotointi 

  AINA APP – VIESTINTÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Android (myöhemmin iOS) sovellus, joka piilottaa BLE yhteydet Aina -laitteiden ja puhelimien välillä. Toimii taustalla. Projektin tavoitteet olivat: Sovelluksen julkaisu Play Storessa Sovellus konfigurointiin… Lue lisää ››

  UP