• Capstone innovaatioprojekti käynnistyy lokakuussa

    Capstone Innovaatioprojekti käynnistyy uusilla projekteilla lokakuussa 2013. Monialaisilla innovaatioprojekteilla vastataan elinkeinoelämän haasteisiin ja integroidaan tutkimus- ja kehitystyötä opetukseen.  Mukana on moninainen joukko projekteja sovellus- ja tuotekehityksestä palvelujen konseptointiin. Yhteistä projekteille on monialaisuus ja sovellettavuus: Uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisujaan haetaan todellisiin tarpeisiin ja ongelmiin. Projektiin osallistuvat opiskelijat edustavat useaa eri koulutusalaa ICT-alan ja elektroniikan insinööreistä liiketalouteen ja kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoihin ja mukana on opiskelijoita noin kymmenestä eri kulttuurista. Monikulttuurinen ja monialainen tiimi on hedelmällinen kasvualusta uusille ja uniikeille ideoille! Capstone innovaatioprojekti alkaa lokakuun lopussa 2013 ja loppuu toukuussa 2014.

    UP