• Ensimmäinen Capstone seminaari esitteli HealthPetin ja Kirjamon.

    Capstonen pilottihankkeet ovat edenneet yli puolenvälin. Ensimmäinen väliseminaari, jossa esiteltiin HealthPet- ja Kirjamo-hankkeet, pidettiin ICT-talossa 14.12.2012. Molemmat Capstone-tiimit esittelivät projektinsa asiakkaista ja asiantuntijoista koostuvalle yleisölle, saaden työstään palautetta jatkokehittelyä varten. HealthPet ja Kirjamo jatkavat kehitystyötään aina viikolle 12 asti, jolloin projektit esitellään valmiina prototyyppeinä loppuseminaarissa. Molempiin töihin voit tutustua Capstonen nettisivuilta.

    UP