• Turun AMK:n opiskelijoiden Identio voitti yritysideakilpailun

  Alunperin Capstone kouluprojektina valtion erikoiskirjasto Celian ja Turun AMK:n yhteistyönä toteutettu lukivaikeuden tunnistamiseen tähtäävä osovellus Identio valittiin parhaaksi yritysideaksi Kotkan Ship Startup Festivalilla.

  Turkulainen Identio voitti Kotkassa järjestetyn Ship Startup Festivalin yritysideakilpailun lukihäiriön tunnistamiseen kehitetyllä sovelluksella. Sovelluksen takana on neljä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaa, joiden voittoisa idea syntyi osana kouluprojektia.

  Idention sovellus auttaa tunnistamaan lukivaikeuden jo aikaisessa vaiheessa. Nykyiset paperiset testit ovat liian hitaita ja työläitä, jotta jokainen oppilas pystyttäisiin seulomaan, jolloin lukivaikeudet jäävät helposti huomaamatta.

  Verkkopohjaisella sovelluksella testattava tekee monipuolisia tehtäviä sisältävän testin, jonka vastaukset tallentuvat pilveen. Sovellus käsittelee datan ja visualisoi sen yksinkertaiseen muotoon niin, että erityisopettajat näkevät heti, onko oppilaalla lukivaikeutta vai ei. Ohjelmisto sisältää erilaisia tehtäviä lukihäiriön tunnistamiseen, sekä erillisen opettaja-näkymän, josta selviää missä asioissa testattavalla on ollut ongelmia testin aikana.

  Kotkan Ship Startup Festivalin yritysideakilpailussa kymmenen finalistia kisasivat parhaimman idean tittelistä. Palkkioksi voitostaan Identio sai 5000 euroa. Voittajan valitsi tuomaristo, johon kuului merkittäviä startup-vaikuttajia kuten Anssi Vanjoki, sijoittaja Will Cadwel ja suurlähettiläs Bruce Oreck.

  Lähde: Turku.fi

  UP